Inspectie

INSPECTIE

Werken met drones kan op het gebied van inspecties veel voordelen opleveren. Met behulp van drones kunnen inspecties sneller, efficiënter, duurzamer, goedkoper en vooral veiliger worden uitgevoerd. Men loopt minder risico doordat zij niet meer op grote hoogte en/of op moeilijk bereikbare plaatsen behoeven te komen. Daarnaast worden er veel kosten bespaart op de inzet van bijvoorbeeld hoogwerkers, kranen, steigers etc.

Vrijwel alles wat op zekere hoogte inspectie behoeft, wordt nu makkelijker doordat er in enkele minuten op gewenste hoogte kan worden gekeken en opgenomen, hoe alles ervoor staat. Denk bijvoorbeeld aan windmolens, hoogspanningslijnen, gebouwen, flares, destillatie-torens etc. etc.

Onze drones kunnen worden voorzien van meerdere en verschillende camera's of sensoren tijdens inspectie. Vraag naar de mogelijkheden!

Tijdens inspectie bestaat er ook de optie om als klant live mee te kijken door middel van livestream. Hierdoor kan er tijdens inspectie nog worden gecommuniceerd met de klant voor eventuele aanpassingen.

Landbouw

LANDBOUW

Met behulp van drones en een ‘multi spectrale’ sensor kan nu landbouwgrond gemakkelijk en snel gescand worden. De data die hieruit wordt verkregen, wordt hierna geanalyseerd en in kaart gebracht met speciale software. Door de multi spectrale sensor worden er belangrijke stoffen gemeten die zich in het land bevinden. Stoffen die belangrijk zijn voor de groei en gezondheid van de gewassen. Door deze informatie kan er optimaal worden omgegaan als het bijvoorbeeld gaat om het verbruik van bestrijdingsmiddelen van het land. Het uiteindelijke doel is precisielandbouw, optimaal gebruik van het land.

In de landbouwsector wordt voor inspectie gebruik gemaakt van de multispectrale camera van Parrot, genaamd Sequoia.

GEO

Geo data inwinning/Geomapping

Mirrer Aerial Solutions zet drones in voor het maken van luchtfoto's op lage hoogte. Met deze foto's maken wij 3D digitale hoogte- en terreinmodellen en orthofotomozaïeken(onderleggerbeelden).

Deze techniek is zeer snel in te zetten. Bovendien kunnen er ook betere resultaten in resolutie en nauwkeurigheid worden gegenereerd, doordat foto's van zeer dichtbij kunnen worden genomen.

Ook qua kosten is de inzet van drones zeer aantrekkelijk. Gemiddeld is de inzet van een drone tot wel vier keer goedkoper dan traditionele luchtfotografie.

Door gebruik van fotogrammetrie zijn wij in staat om alle hoogten, van een in beeld gebracht terrein, te verkrijgen. Bij iedere hoogte (Z) worden ook de coördinaten (X, Y) geregistreerd. Op deze manier ontstaat er een digitaal terreinmodel waarmee snel en nauwkeurig kan worden gerekend. Het volume van een voorraadberg kan worden uitgerekend ten opzichte van een grondvlak of als er twee metingen op verschillende tijdstippen plaatsvinden kan een verschilberekening worden gemaakt.

Verder worden de foto's gecorrigeerd voor hoogteverschillen in het terrein en kleurverschillen als gevolg van wisselende weersomstandigheden. Vervolgens worden alle foto's van een gebied aan elkaar gerekend tot één naadloos onderleggerbeeld. Deze kunnen vervolgens direct in een CAD of GIS gebruikt worden om te meten of te karteren.

VOLUME

Volume berekeningen

Mirrer Aerial Solutions is gespecialiseerd in het nauwkeurig inmeten van voorraden of bergen opgeslagen materiaal door gebruik te maken van drones. Onze drones zijn uitgerust met hoogwaardige geometrisch gekalibreerde digitale camera's, speciaal om metingen uit te kunnen voeren. Deze metingen zijn gebaseerd op het fotogrammetrische principe waarbij terreinhoogten kunnen worden berekend in het overlappende deel van foto’s genomen vanuit een ander standpunt.

Wij kunnen de resultaten van de metingen op verschillende manieren uitleveren. Dit varieert van een papieren rapport met een foto van de voorraden en de berekende hoeveelheden tot digitale kaarten en 3D modellen van de voorraden.

Voorafgaande de vlucht worden er controlepunten geplaatst in de nabijheid van de voorraadbergen. Deze worden opgemeten door gebruik te maken van RTK GPS en zijn nodig om nauwkeurige berekeningen uit te kunnen voeren. Daarnaast meten we altijd een aantal verificatiepunten om de kwaliteit van de berekeningen aan te kunnen tonen.

Tijdens de vlucht worden foto's gemaakt als onderdeel van een geautomatiseerde vluchtroute. De posities waar de foto's worden gemaakt worden zodanig gekozen dat er een bepaalde 'overlap' tussen de foto's ontstaat.

De beelden worden op kantoor verwerkt door gebruik te maken van gespecialiseerde software waardoor een puntenwolk wordt gemaakt met hoogtemetingen. Deze puntenwolk wordt vervolgens gecontroleerd door deze te vergelijken met de verificatiemetingen die in het veld waren opgenomen. Hierbij wordt de berekende hoogte vergeleken met de gemeten hoogte in het veld.

Als de kwaliteit is aangetoond kan vervolgens het volume van de voorraadberg worden berekend door een 3D model te maken. Voordat de volumes worden bepaald is het wel belangrijk om goed vast te stellen ten opzichte van welk referentievlak de volumes moeten worden gemeten. Is dit een niveau van x meter boven NAP of liggen de voorraden in een bak die mee gemodelleerd moet worden?